Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trần Công Đĩnh (23/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Công Đĩnh

Ngày tháng năm sinh: 1947

Quê quán: Bình Thuận, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 23/4/1970

Đơn vị cấp phân đội: H3, at'; c2, d7, e66, f10

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 733, lô 5, hàng 4,  NT Thị trấn ĐăkTô huyện ĐăkTô, KomTum

Thân nhân: