Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Trạc Văn Hóa (16/10/2017)

Liệt sĩ: Trạc Văn Hóa 

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Hòa Thượng, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 25/10/1973

Đơn vị cấp phân đội:

Hy sinh tại: Thừa Thiên Huế

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 6, hàng 5, khu lô 5A, NT huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

Thân nhân: