Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Tống Đình Quân (10/10/2017)

Liệt sĩ: Tống Đình Quân

Ngày tháng năm sinh: 1956

Quê quán: Cổ Lũng, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: b1,apho, c5,d5,e851

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 15, hàng 8, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: