Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Tạ Văn Tư (23/10/2017)

Liệt sĩ: Tạ Văn Tư

Ngày tháng năm sinh: 1943

Quê quán: Dân Chủ, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 5/06/1970

Đơn vị cấp phân đội: d213, e25

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 7, lô 14, hàng 7, NT xã Duy Tân, TX KomTum, KomTum

Thân nhân: