Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Tạ Đình Tý (16/10/2017)

Liệt sĩ: Tạ Đình Tý

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Hà Châu, Phú Bình, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 4/12/1971

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Nghệ An

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 31, ÔA4, hàng 16, NT Quốc Tế Việt-Lào, huyện Anh Sơn, Nghệ An

Thân nhân: