Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Phạm Văn Lập (12/10/2017)

Liệt sĩ: Phạm Văn Lập

Ngày tháng năm sinh: 1955

Quê quán: Ân Lương, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 25/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: 1/,c2,d127,e296

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 11, hàng C1, Khu C, NT Hòa An, Cao Bằng

Thân nhân: