Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Phạm Văn Tý (09/10/2017)

Liệt sĩ: Phạm Văn Tý

Ngày tháng năm sinh: 1957

Quê quán: Cù Vân, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 8/03/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, Huyện đội Hà Quảng, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 70, dọc 8 ngang 7, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: