Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Phạm Quốc Khánh (05/10/2017)

Liệt sĩ: Phạm Quốc Khánh 

Ngày tháng năm sinh: 1958

Quê quán: Bình Thuận, Đại Từ, Thái Nguyên 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/03/1979

Đơn vị cấp phân đội: c2,d1,e197

Hy sinh tại: Lạng Sơn

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ số 22, lô 1c, TN huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Thân nhân: