Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Phạm Minh Sao (13/10/2017)

Liệt sĩ: Phạm Minh Sao

Ngày tháng năm sinh:

Quê quán: Hoàng Long, Đai Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 22/6/1987

Đơn vị cấp phân đội: b1,c9,e852,f346

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 4, hàng C17, Khu C, NT Hòa An, Cao Bằng

Thân nhân: