Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đoàn Đình Hải (16/10/2017)

Liệt sĩ: Đoàn Đình Hải

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Phổ Yên,  Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 4/09/1968

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Hà Tĩnh

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 7, hàng 9, khu A, NT LS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Thân nhân: