Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đỗ Văn Giới (09/10/2017)

Liệt sĩ: Đỗ Văn Giới

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Lương Phú, Phú Bình, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 5/03/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/s, c5, d128, BCHQS Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: NTLS huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Thân nhân: