Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đỗ Đức Trọng (17/10/2017)

Liệt sĩ: Đỗ Đức Trọng

Ngày tháng năm sinh: 1955

Quê quán: Định Hóa, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 9/02/1974

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Thừa Thiên Huế

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 49, hàng 4, xã Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Thân nhân: