Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đỗ Đức Thanh (13/10/2017)

Liệt sĩ: Đỗ Đức Thanh

Ngày tháng năm sinh: 1956

Quê quán: Phục Linh, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 20/02/1979

Đơn vị cấp phân đội: h2,d9,e851,f346

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 3, hàng C7, Khu C, NT Hòa An, Cao Bằng

Thân nhân: