Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đỗ Chiến Thuật (17/10/2017)

Liệt sĩ: Đỗ Chiến Thuật

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Tân Thái, Đại Từ, Bắc Thái  

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 22/10/1973

Đơn vị cấp phân đội: H1, a phó

Hy sinh tại: Thừa Thiên Huế

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 3, hàng 2, khu lô 3A, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Thân nhân: