Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Đỗ Đắc Ninh (18/10/2017)

Liệt sĩ: Đỗ Đắc Ninh

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Hương Sơn, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 15/11/1973

Đơn vị cấp phân đội: 5/1972; c13

Hy sinh tại: Đắk Lắk

Nghĩa Trang chôn cất: NTLS, P. Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Thân nhân: