Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nông Văn Hòa (10/10/2017)

Liệt sĩ: Nông Văn Hòa

Ngày tháng năm sinh: 1962

Quê quán:  Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: b1, C/s, e567

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 6, hàng 1D, NT Thông Nông, Cao Bằng

Thân nhân: