Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Ninh Văn Thành (16/10/2017)

Liệt sĩ: Ninh Văn Thành

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Khánh Hòa

Nghĩa Trang chôn cất: Số mộ 7, số mộ 149, NTLS  TP. Cam Ranh, Khánh Hòa

Thân nhân: