Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Ninh Văn Thái (23/10/2017)

Liệt sĩ: Ninh Văn Thái

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: Xuân Phú, Định Hóa, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 18/5/1972

Đơn vị cấp phân đội: d304

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 4, lô 17, hàng 4, số mộ 4, NT xã Duy Tân, TX KomTum, KomTum

Thân nhân: