Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Trường (10/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Trường

Ngày tháng năm sinh: 1958

Quê quán: Bình Thành, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/03/1979

Đơn vị cấp phân đội: h2,bpho, c4,d6,e677

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 9, hàng 11, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: