Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Tình (10/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Tình

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Yên Trạch, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 26/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: b2, C/s, c9,d6

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 13, hàng 4, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: