Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Mại (16/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Mại

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Đông Mỹ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 11/03/1968

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Hà Tĩnh

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 8, hàng 8, khu A, NT LS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Thân nhân: