Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Viết Hồng (08/11/2017)

Liệt sĩ:  Nguyễn Viết Hồng

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: Đ. Tiến, P. Yên, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 30/3/1970

Đơn vị cấp phân đội: e174, f5

Hy sinh tại: Bình Phước

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 36, lô A, hàng 7, NTLS thị xã Phước long, tỉnh Bình Phước

Thân nhân: