Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Đức (10/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Đức

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Phú Xá, Thái Nguyên, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/02/1979

Đơn vị cấp phân đội: b2,C/s,d5

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 12, hàng 5, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: