Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tuyện (13/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tuyện

Ngày tháng năm sinh: 1943

Quê quán: Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Xã Quốc Tuấn, huyện An Dương

Nghĩa Trang chôn cất: Số 11, hàng 7, NTLS xã Quốc Tuấn, huyện An Dương

Thân nhân: