Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tùng (09/11/2017)

Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Tùng

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Tiểu khu- Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/11/1969

Đơn vị cấp phân đội: d8

Hy sinh tại: Tây Ninh

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 1932, NT Châu Thành, Tây Ninh

Thân nhân: