Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Triệt (13/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Triệt

Ngày tháng năm sinh: 1923

Quê quán: Quảng Thanh, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 1951

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Hải Phòng

Nghĩa Trang chôn cất: Số 92, hàng 11, NTLS xã Lê Lợi, huyện An Dương

Thân nhân: