Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thua (23/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thua

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh:

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: An Giang

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 7, lô 15, hàng 8, NTLS, Dốc Bà Đắc, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Thân nhân: