Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thành (09/11/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thành

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Thái Ninh, Túc Dương, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/10/1969

Đơn vị cấp phân đội: d bộ2

Hy sinh tại: Tây Ninh

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 1751, khu 11, NT Dương Minh Châu , Tây Ninh

Thân nhân: