Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thang (23/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thang

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: La Bằng, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 24/4/1972

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/S; c19, d16

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 497, lô 3, hàng 2, NT Thị trấn Đăk Tô huyện Đăk Tô, Kom Tum

Thân nhân: