Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tấn (09/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tấn

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Thịnh Đán, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 18/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: H1, C/s

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 13, hàng 19, NT Thạch An, Cao Bằng

Thân nhân: