Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tân (10/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tân

Ngày tháng năm sinh: 1965

Quê quán: Cao Ngạn, Đồng Hỷ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 23/4/1985

Đơn vị cấp phân đội: b1-CS-c4/e677

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 1, hàng 1Đ, NT Thông Nông, Cao Bằng

Thân nhân: