Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Sửu (18/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Sửu

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: TPTN, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 5/05/1972

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/S;  c20

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 885, NT Sa Thầy, T. Trấn Sa Thầy, Kom Tum 

Thân nhân: