Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Đoàn (09/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Đoàn

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Phú Lạc, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, Huyện đội Hà Quảng, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 62, dọc 7 ngang 8, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: