Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Long (10/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Long

Ngày tháng năm sinh: 1957

Quê quán: Trung Thành, TPTN, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 16/7/1981

Đơn vị cấp phân đội: b1, C/s, f311

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 1, hàng 21, NT Thạch An, Cao Bằng

Thân nhân: