Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Lô (08/11/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Lô

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Tân Đức, Phú Bình, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 15/5/1972

Đơn vị cấp phân đội: H1

Hy sinh tại: Bình Phước

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 6, lô 5, hàng 3, khu B, Bình Phước

Thân nhân: