Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Điền (13/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Điền

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 30/12/1952

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Yên Bái

Nghĩa Trang chôn cất: NTLS TX. Nghĩa Lộ, Yên Bái

Thân nhân: