Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hương (09/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hương

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Phú Thịnh, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 24/12/1979

Đơn vị cấp phân đội: at

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 46, dọc 5, ngang 6, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: