Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hùng (13/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hùng

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Vĩnh Phúc

Nghĩa Trang chôn cất: NTLS Mê Linh, Vĩnh Phúc

Thân nhân: Mẹ: Nguyễn Thị Chỉnh