Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hợi (16/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hợi

Ngày tháng năm sinh: 1946

Quê quán: Vũ Minh, Thị Trấn Bắc Thái, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 23/10/1966

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Nghệ An

Nghĩa Trang chôn cất: ÔA4, mộ 4, hàng 2, NT Quốc Tế Việt-Lào, huyện Anh Sơn, Nghệ An

Thân nhân: