Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hòa (13/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hòa

Ngày tháng năm sinh: 1954

Quê quán: Trưng Vương, TP.TN, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/S; c3, d907, e741

Hy sinh tại: Lai Châu

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 421, lô 06, NTLS tỉnh Lai Châu

Thân nhân: