Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Cương (09/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Cương

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Cải Đan, Phổ Yên, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 29/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: B1, C/s, c3,d4, BCHQS Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Làng Chi Mu, Hồng Quảng, Quảng Uyên, Cao Bằng

Thân nhân: