Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Chỉnh (19/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Chỉnh

Ngày tháng năm sinh: 1952

Quê quán: Tiên Hội, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 25/5/1972

Đơn vị cấp phân đội: B2, C/S; c2, d4, e52, f320

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 150, NT Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Kom Tum

Thân nhân: