Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Chính (16/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Chính

Ngày tháng năm sinh: 1949

Quê quán: Hồng Sơn, Đại Từ, Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 6/10/1971

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Thừa Thiên Huế

Nghĩa Trang chôn cất: Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Thân nhân: