Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Biên (10/10/2017)

Liệt sĩ:  Nguyễn Văn Biên

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Ninh Tiến, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 3/02/1979

Đơn vị cấp phân đội: h1,at, c15

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 2, hàng 3, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: