Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Ân (10/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Ân

Ngày tháng năm sinh: 1960

Quê quán: Đồng Thịnh, Định Hóa, bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 

Đơn vị cấp phân đội: b2, C/s, huyện đội (tỉnh Cao Bằng)

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 12, hàng 6, NT Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thân nhân: