Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Đường (18/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Đường

Ngày tháng năm sinh: 1953

Quê quán: Bắc Thái 

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 25/5/1971

Đơn vị cấp phân đội: 4/, A phó;  c7, k94

Hy sinh tại: Kon Tum

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 10, lô 10, hàng 1, NT Duy Tân, TX KomTum, Kom Tum

Thân nhân: