Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Ngà (16/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Ngà

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Đồng Tiến, Đồng Luỹ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 27/10/1971

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Quảng Bình

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 419, NT Mai Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Thân nhân: