Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Thị Loan (13/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Thị Loan

Ngày tháng năm sinh: 1964

Quê quán: Phố Lô Hàng, Phổ Yên, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 27/2/1979

Đơn vị cấp phân đội: b1,c/s,e851,f346

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 5, hàng C10, Khu C, NT Hòa An, Cao Bằng

Thân nhân: