Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Thành Tâm (09/10/2017)

Liệt sĩ: Nguyễn Thành Tâm

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Khôi Kỳ, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 

Đơn vị cấp phân đội: B1

Hy sinh tại: Cao Bằng

Nghĩa Trang chôn cất: Mộ 47, dọc 6, ngang 2, NT Hà Quảng, Cao Bằng

Thân nhân: