Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Nguyễn Thái Học (06/11/2017)

Liệt sĩ:  Nguyễn Thái Học

Ngày tháng năm sinh: 1957

Quê quán: Nga Uy, Phú Bình, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 2/05/1979

Đơn vị cấp phân đội: b1; e66, f12

Hy sinh tại: Đồng Nai

Nghĩa Trang chôn cất: NTLS tỉnh Đồng Nai

Thân nhân: